Økonomi

Generelt:

Andelsboligforeningen Boller Skov er en veldrevet forening med en god økonomi. Da foreningen har en pæn formue påvirkes andelsbeviset kun lidt af renteswappens markedsværdi.

Låneforhold:

Foreningen har på en ekstraordinær generalforsamling den 7.3. 2007 valgt at afdække den rene renterisiko på lånet til Nykredit via en fastrenteswap med et aftalt forløb.

Renten er pr. 30.06.2016 på 4,82% stigende til 4,89% i 2017, hvorefter den vil være fast indtil udløbet af aftalen i 2026.

Priser gældende pr. 1.10.2023:

Boligafgift inkl. fællesudgifter pr. måned for store boliger kr. 8210, dog stigning fra 1.1.2024 til kr. 8.580
Boligafgift inkl. fællesudgifter pr. måned for små boliger kr. 6.640, dog stigning fra 1.1.2024 til kr. 6.940

Andelsbevis max. for store boliger: kr.1.130.310
Andelsbevis max. for små boliger:  kr. 913.538