Økonomi

Generelt:

Andelsboligforeningen Boller Skov er en veldrevet forening med en god økonomi. Da foreningen har en pæn formue påvirkes andelsbeviset kun lidt af renteswappens markedsværdi.

Låneforhold:

Foreningen har på en ekstraordinær generalforsamling den 7.3. 2007 valgt at afdække den rene renterisiko på lånet til Nykredit via en fastrenteswap med et aftalt forløb.

Renten er pr. 30.06.2016 på 4,82% stigende til 4,89% i 2017, hvorefter den vil være fast indtil udløbet af aftalen i 2026.

www.abf-rep.dk/media/104028/brochure_renteswap_feb_2014.pdf

 

Priser gældende pr. 1.10.2021:

Boligafgift inkl. fællesudgifter pr. måned for store boliger kr. 7.830
Boligafgift inkl. fællesudgifter pr. måned for små boliger kr. 6.340

Andelsbevis max. for store boliger: kr. 843.554
Andelsbevis max. for små boliger:  kr. 681.777