Praktisk info

Generelt:

Det er af stor betydning, at området og byggeriet holdes i den gode og fine stand som såvel arkitekt som beboerne, der har valgt at bo i disse omgivelser, har ønsket og forventet. Derfor er det nødvendigt med regler og bestemmelser, men grundlæggende for disse er, at der skal være så få som muligt, og at fællesskabet skal bygge på gensidig hensyntagen og respekt.

Forsikring:

Foreningen har tegnet forsikring hos Købstædernes Forsikring, som bl.a. dækker glas og sanitet, hvorfor det ikke er nødvendigt, at andelshaverne tegner privat forsikring for dette.
Oplever man en skade ved boligen, som man mener er en forsikringsskade, skal bestyrelsen kontaktes, som herefter tager sig af sagen sammen med forsikringsselskabet.

Navneskilte:

Ønskes ændring af navneskilte kontaktes bestyrelsen, som vil sørge for nye navneskilte med den ønskede ændring. Ved overdragelse af boligen er dette gratis, ellers betales et gebyr herfor.

Nøgler:

Mister man en nøgle eller ønskes en ekstra nøgle, kontaktes bestyrelsen  –  Gitte 1 E – om dette. Af sikkerhedsmæssige grunde er nøglerne til husene systemnøgler, som bliver registreret, og det er derfor ikke tilladt for beboerne selv at forsøge at fremskaffe nye nøgler.

Håndværkere:

Indvendig vedligeholdelse påhviler i henhold til vedtægterne den enkelte andelshaver, så får man behov for en håndværker i den forbindelse, kan man eventuelt kontakte en af de håndværkere, som foreningen har aftale med.

Tømrer: AJ Byggeservice A/S – tlf. 75657888
Elektriker: Elektrikeren Horsens ApS v/ Søren Bro Pedersen tlf. 42161434
VVS – TV inspektion – af kloak – JKR Jydsk Kloak service – tlf. 40922821
Rengøring: Lund Rengøring v/ Sophia Dueholm – tlf. 50223737
Vinduespudsning: JS-Service v/ Jonas Schmidt tlf. 29706303
VVS:  Chr. Sørensen, Enggade 6 B, 8700 Horsens tlf. 75621063

Opdateret 10.12.2020

Se eventuelt flere oplysninger i vor husorden.