Alle indlæg af Bollerskov

Ny affaldsordning

Ny affaldsordning

Senest den 28. september 2015 starter en ny affaldsordning i Horsens Kommune

Affald skal fremover inddeles i fire kategorier, restaffald, madaffald, papir og karton og
glas/metal/plast.
En affaldsordning som nu betyder, at der skal placeres seks beholdere af forskellig størrelse ved hver af vores blokke. Det er en umulig løsning. Derfor har bestyrelsen valgt, at vi skal have en nedgravet station, der dækker alle blokke.
Boller Skov II er med i ordningen. Det betyder at der bliver lavet et fælles affaldslaug, (kræves af kommunen) så affaldsstationen omfatter Peder Kællers Vej 1-11. Dermed bliver vores etableringsudgifter og driftsudgifter nedsat med en tredjedel.
Den model vi har valgt vil koste omkring 150.000 kr. eksklusiv moms, plus etableringsomkostninger, som vi endnu ikke kender størrelsen på.
Den nedgravede model betyder, at vi skal betale mindre i tømningsgebyr end ved
beholderløsningen. Investeringen vil være afskrevet i løbet af 8-10 år.
Det årlige tømningsgebyr vil blive på omkring 58.000 kr. Med tiltrædelse af Boller Skov II bliver tømningsgebyret for os to tredje dele – altså godt 38.000 kr. pr år. I øjeblikket betaler vi 43.000 kr. årligt.
En nedgravet affaldscontainer vil på overfladen fylde ganske lidt, og bliver placeret ud for blok 7. Der skal bruges to p-pladser for at gøre plads til affaldssystemet. Ingen mister deres p-plads, men flere vil få deres p-plads flyttet.
De fleste kommer til at gå lidt længere med mad- og restaffald, men til gengæld kan vi komme af med aviser, pap, plastik og flasker uden at transportere det til stationer ved blandt andet Højvangskolen eller genbrugspladsen.
Udgiften til etableringen af den nye affaldsordning bliver taget fra vores formue.
Eventuelle spørgsmål kan stiles til formanden på mail pul@dr.dk.

Pbv
Poul Sørensen